Xandra van Hooff

is expert op het gebied van ‘zaken persoonlijk opvatten’ en de angst voor afwijzing. Ze is eigenaar van GaveMensen (opleidings- en expertisecentrum voor hoogsensitiviteit) waarvan de praktijkruimte in de Broedplaats gevestigd is. Haar werkwijze is een combinatie van theorie en praktijk waarbij ze o.a. improvisatietheater, clownerie, schrijfoefeningen en psychodrama inzet om mensen tot inzicht te laten komen. Xandra is een enthousiast verhalenverteller, maakt gebruik van levendige anekdotes, met inbegrip van haar eigen fascinerende onderwijsverhalen.

Xandra woont in Wijchen samen met haar Lief en twee kinderen. Het is haar missie mensen de ‘Moed om te Falen’ mee te geven. Zoals ze zelf zegt: “Laten we in onze schaamte compassie vinden, door onze teleurstellingen grootsheid creëren en in frequent falen moed aanleren. Want echte moed, de moed om te durven zijn wie je bent komt niet uit het denken voort. Die ontstaat in het contact met de ander en in je hart…”

Binnen GaveMensen word je als coach/ begeleider of onderwijzer getraind in het (h)erkennen van de intensiteit en complexiteit van gevoelens, een verfijnd sociaal bewustzijn, groot empathisch vermogen en een sterk emotioneel geheugen. Daarnaast word je opgeleid om anderen te begeleiden op de uitdagingen die deze gave met zich meebrengt op het gebied van sociale emoties, zoals perfectionisme, faalangst, eeuwige onzekerheid, te kort schieten, sociale angst, vermoeidheid en overprikkeling, ‘anders’ zijn of eenzaamheid. Daarnaast is ook zakelijke supervisie mogelijk rondom de thema’s hoogsensitiviteit en/of hoofdbegaafdheid.